„Sport to najlepsza droga do pokonywania granic”

                                                                                                                                  Jan Paweł II

dsc 00693 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żelechlinku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/ 2019, połączona z otwarciem boiska sportowego.

Rok szkolny został zainaugurowany uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku, po czym zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie przeszli do hali sportowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, wicedyrektor szkoły Kamilla Cholak powitała wszystkich przybyłych, a wśród nich: Wójta Gminy Bogdana Kaczmarka, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka, Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Hieronima Hubara, Proboszcza Parafii w Kochanowie ks. Jacka Wiśniewskiego, Prezesa OSP w Żelechlinku Andrzeja Dziedzianowicza, pracowników samorządowych, radnych gminy, rodziców, wykonawcę obiektu - boiska sportowego, a także emerytowanych nauczycieli szkoły i pracowników administracji: Mariannę Magiera, Zofię Pietrzak, Feliksę Waliszewską, Cecylię Grabowską, Jadwigę Szostek, Wiesławę Śmiechowską, Helenę Dominiak.

plakat rajd rowerowy 1Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek zaprasza na XIV Rajd Rowerowy „z Żelechlinka do Rogowa”.

Termin rajdu: 9 września 2018 r. (niedziela), godz. – 11.00.

Zbiórka: tradycyjnie przed Urzędem Gminy w Żelechlinku,

Trasa rajdu: Żelechlinek, Karolinów, Ignatów, Rewica, Świny, Wierzchy, Popień, Marianów, Rogów, przejazd koleją wąskotorową z Rogowa do Jeżowa (koszt 15 zł) – przewóz rowerów gratis, ognisko na stacji w Jeżowie (koszt 9 zł),  powrót ok. godz. 16-ej do Żelechlinka.

 

 

 

 

 

 

 

DSC 0077Charakter naszej małej gminy i przyjęte symbole zobowiązują do kultywowania trudnej pracy rolników. W tym właśnie celu, w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. zorganizowano Dożynki Gminne, i chociaż przygotowania z uwagi na aurę nie były łatwe, impreza zgromadziła wielu mieszkańców gminy. Rozpoczęto tradycyjnie od mszy św. w kościele parafialnym w Żelechlinku, którą odprawił miejscowy proboszcz ks. dr Marek Kania. W homilii apelował o prowadzenie ekologicznych gospodarstw rolnych, o produkowanie zdrowej polskiej żywności. W podziękowaniu za duchowe przewodnictwo ks. Proboszcz został obdarowany przez Starostów chlebem, jako wyraz wdzięczności za tegoroczne plony.

dsc 0191Dzięki aplikowaniu przez Gminę Żelechlinek o przyznanie środków finansowych dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu naszej gminy, OSP w Żelechlinku oraz OSP w Gutkowicach otrzymały wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Projekt pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP z terenu Gminy Żelechlinek” był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowę na realizację zadania zawarto z Ministerstwem Sprawiedliwości w dniu 8 czerwca 2018 r.
Koszt całkowity zadania wyniósł 32 320,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto 31 996,80 zł, wkład własny 1% - kwota brutto 323,20 zł).